Đưa massage xoa bóp đến cộng đồng

Dạy Yoga massage tại Mint Yoga Center
Đào tạo massage gia đình Studio Five Yoga
Dạy massage bấm huyệt cột sống tại Prana Yoga & Fitness
Dạy Massage gia đình tại nhà công vụ chính phủ
Dạy massage gia đình cho giáo viên trường quốc tế Olympia Hà Nội
Dạy massage trong resort
Dạy massage cho các mẹ bầu
Học viên lớp Massage gia đình K23


(Xoabopbamhuyet.com)

Leave a Reply